Megamiša: Planet Kul

BERI Z MIŠO
LIES MIT MIŠA

Hej, jaz sem MIŠA. Potrebujem vašo pomoč! 
Ker je branje SUPER, MEGA, KUL, vas vabim, da odpotujemo v galaksijo Č. R. K.
Tam bomo brali knjige, nato bomo reševali kvize in zbirali zvezdice. 
Za zbrane zvezdice nas konec šolskega leta čaka presenečenje.
Ste že radovedni? Prijavite se in sodelujte.

Hallo! Ich bin MIŠA. Ich brauche eure Hilfe! 
Lesen ist SUPER, MEGA und COOL. 
Daher lade ich euch ein, mit mir in die Galaxie Č.R.K. zu reisen.
Dort lesen wir Bücher, beantworten Quizfragen und sammeln Sterne. 
Für die gemeinsam gesammelten Sterne erwartet euch am Ende des Schuljahres eine Überraschung.
Seid ihr schon neugierig? Meldet euch an und macht mit!

Prijava – Zur Anmeldung Kako – Wie
Sodelujoče organizacije – Beteiligte Organisationen
Živijo!

Sem MIŠA iz galaksije Č.R.K.

Rada berem, zelo rada berem, zares zelo rada berem.
V galaksiji Č.R.K. je milijon planetov. Najlepši je PLANET ZLATIH Č.R.K. Tam je skrito presenečenje, morda tudi zabava. S tabo bi tja rada poletela. Na poti se bova ustavila na različnih planetih: prvi planet se imenuje KUL, drugi planet se imenuje SUPER, tretji planet se imenuje MEGA, četrti planet pa se imenuje ZAKLADNICA. To je galaksija Č.R.K., kjer so črke skrite v besede, besedila in knjige. Na planetu KUL potrebujeva OČALA, da odkrijeva lepe besede. Tam sem KUL-MIŠA in tudi ti si KUL. Na planetu SUPER potrebujeva PLAŠČ, da poletiva skozi zgodbice. Tam sem SUPER-MIŠA in tudi ti si SUPER. Na planetu MEGA potrebujeva RAKETO, da se zapodiva med knjige. Tam sem MEGA-MIŠA in tudi ti si MEGA. ZAKLADNICA pa je samo tvoj planet. Tam zbiraš svoje najljubše knjige.

Vsaka prebrana knjiga bo prinesla zlate zvezdice. Potrebujeva jih veliko, zares veliko! Zakaj potrebujeva zvezdice? Pššššššššššššššššššt, to je še skrivnost. Z mano se odpravi v galaksijo Č.R.K. Lepo te pozdravljam, MIŠA iz galaksije Č.R.K.

Hallo!

Ich bin Miša aus der Galaxie Č.R.K.

Ich lese gerne, ich lese total gerne, ich lese absolut gerne. In der Galaxie Č.R.K. gibt es eine Million Planeten. Der Schönste ist der Planet der goldenen Č.R.K.-Buchstaben. Dort ist eine Überraschung versteckt, vielleicht auch ein Fest. Ich möchte mit dir dorthin fliegen. Auf dem Flug werden wir auf vielen Planeten anhalten. Der erste Planet heißt COOL, der zweite Planet heißt SUPER, der dritte Planet heißt MEGA und der vierte Planet heißt SCHATZKISTE. Das ist die Galaxie Č.R.K., wo sich die Buchstaben in Wörtern, Texten und Büchern verstecken. Auf dem Planeten COOL brauchen wir eine BRILLE, um schöne Wörter zu entdecken. Dort bin ich eine COOLE Miša und auch du bist COOL. Auf dem Planeten SUPER brauchen wir einen MANTEL, um durch die Geschichten zu fliegen. Dort bin ich eine SUPER Miša und auch du bist SUPER.

Auf dem Planeten MEGA brauchen wir eine RAKETE, um durch die Bücher zu jagen. Dort bin ich eine MEGA Miša und auch du bist MEGA. Die SCHATZKISTE aber ist allein dein Planet. Dort sammelst du deine Lieblingsbücher. Für gelesene Bücher bekommen wir goldene Sterne. Wir brauchen viele, wirklich viele Sterne ! Wozu brauchen wir Sterne? Pssssssssssssssst, das ist noch ein Geheimnis. Komm mit mir in die Galaxie Č.R.K. Liebe Grüße, Miša aus der Galaxie Č.R.K.

Partnerji – Partner

Kažipot / Wegweiser

Tu najdeš navodila za potovanje po galaksiji branja Č.R.K. Klikni na zvezdice in preberi navodila. Uživaj na potovanju! Pozor, potovanje se začenja! Tri – dva – ena – nič!

Hier findest du Tipps für deine Reise durch die Lesegalaxie Č.R.K.Klicke auf die Sterne und erfahre mehr. Gute Reise! Los geht’s! Drei – zwei – eins – null!

Megamiša: Galaksija ČRK 12345

Registracija, prijava – Registrieren, anmelden

Klikni na rdeč gumb »Prijava /Anmeldung«.
Za registracijo izpolni obrazec.
V prvo polje vpiši svoje ime ali svoj vzdevek.
Če še nimaš lastnega e-naslova, prosi starše za pomoč.
Zapomni si svoj e-naslov in svoje geslo.
Izpolnjen obrazec odpošlji.
Ko dobiš pošto, lahko potrdiš svojo prijavo / registracijo.
Za vse nadaljnje vpise (login) vnesi samo ime ali vzdevek in geslo.
Klicke auf den roten Button „Prijava /Anmeldung“.
Registriere dich, indem du das Formular ausfüllst. 
In das erste Feld kannst du deinen eigenen Namen oder einen Spitznamen eintragen.
Wenn du noch keine eigene E-Mail-Adresse hast, wende dich bitte an deine Eltern.
Merken dir die E-Mail-Adresse und das Passwort!
Schicke das Formular ab.
Du erhältst danach eine E-Mail und musst darin deine Anmeldung Registrierung bestätigen.
Jetzt bist du registriert.
Für die weiteren Einstiege (Login) brauchst du nur deinen Namen / Spitznamen und das Passwort.

Bralna stopnja, izberi knjigo – Lesestufe, Buch wählen

V menijski vrstici klikni na »Knjige / Bücher«.
Tu se pojavijo tri težavnostne stopnje: KUL MIŠA, SUPER MIŠA in MEGA MIŠA. Izberi eno stopnjo.
Zdaj se pojavijo knjige s kratkimi povzetki vsebine.
Odloči se za eno knjigo.
Klicke in der Menüleiste auf »Knjige / Bücher«.
Hier erscheinen drei Schwierigkeitsstufen:
COOL MIŠA, SUPER MIŠA UND MEGA MIŠA. Wähle eine Stufe aus.
Nun erscheinen die Büchermit den Inhaltsangaben.
Entscheide dich, welches Buch du lesen möchtest.

Izposodi si knjigo, beri – Buch ausleihen, lesen

Klikni na knjigo, ki jo želiš prebrati. Knjigo lahko
– rezerviraš in si izposodiš v Slovenski študijski knjižnici ali
– naročiš in kupiš v knjigarni HAČEK.
Klicke auf das Buch, das du lesen möchtest. Du kannst
– das Buch in der SLOWENISCHEN STUDIENBIBLIOTHEK reservieren und ausleihen oder
– das Buch in der BUCHHANDLUNG HAČEK bestellen und
für deine Bibliothek zuhause kaufen.

Reši kviz – Quizfragen beantworten

Ko si knjigo prebral*a, lahko odgovoriš na vprašanja v kvizu.
V menijski vrstici klikni na »Knjige / Bücher«.
Poišči knjigo, ki si jo prebral*a in klikni nanjo.
Ko klikneš na zeleni gumb »Začni / Start«, se pojavijo vprašanja.
Odgovori na kvizna vprašanja.
Zdaj vidiš rezultat in število nagradnih zvezdic.
Svoje zvezdice lahko podariš Miši tako, da klikneš na gumb »Pošlji Miši / An Miša senden«.
 
Če si pozabil*a na kateri težavnostni stopnji si izbral*a knjigo, klikni na gumb »VSE / ALLE«in v belo polje vpiši naslov knjige.
Nachdem du ein Buch gelesen hast, kannst du die Quizfragen beantworten.
Klicke dazu in der Menüleiste auf  »Knjige / Bücher«.
Suche das gelesene Buch und tippe darauf.
Klicke auf das grüne Feld »Začni / Start« und schon erscheinen die Fragen.
Wenn alle Fragen beantwortet sind, siehst du das Ergebnis und kannst die verdienten Sterne an Miša weiterschicken indem du auf den Button »Pošlji Miši / An Miša senden« klickst.
Falls du nicht mehr weiß in welcher Schwierigkeitsstufen du das Buch gefunden hast, klicke auf den Button »VSE / ALLE« und trageden Buchtitel ins weiße Suchfeld ein.

Napolni zakladnico – Schatzkiste befüllen

Seveda lahko prebereš slovensko knjigo, ki je ni na seznamih v težavnostnih stopnjah KUL / SUPER / MEGA MIŠA.
To knjigo lahko vpišeš v zakladnico in tako dobiš nekaj zvezdic.
V menijski vrstici klikni na »Zakladnica / Schatzkiste«.
Sporoči MIŠI, katero knjigo si prebral*a (naslov knjige), kdo je knjigo napisal (avtor*ica) in ali ti je knjiga bila všeč.
Natürich kannst du auch ein slowenisches Buch lesen, das nicht in den Lesestufen zu finden ist. Dieses Buch kannst du in deine Schatzkiste eintragen und Sterne sammeln.
Dafür Klicke in der Menüleiste auf »Zakladnica / Schatzkiste« und verrate Miša, welches Buch du gelesen hast (Buchtitel), wer das Buch geschrieben hat (Buchautor*in) und was dir an diesem Buch gefällt.
Miša Newsletter Decoration

Nove knjige in druge novosti
Die neuesten Bücher und Nachrichten

Če želiš, ti bomo redno pošiljali obvestila o novih knjigah – Regelmäßig senden wir Dir Informationen über die neusten Bücher

E-mail